هم سفر

عمومی

هم سفر

عمومی

هم سفر

همسفر های گرامی
استفاده از شعر ها فقط درصورت ذکر منبع مجاز است
درغیر این صورت موجب پی گرد هردودنیا می گردد

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۶
فروردين

. . . این رفتن ها . . . . . این دور شدن ها . . . همیشه خواسته خودم نیست . . . همیشه اینطور نیست که یک دفعه

قید همه چیزروبزنم بعد دوباره. . . . . . . .

 شاید این هابهانه باشد اما ؛ برای بودن برای زنده بود . . یه دل خوش نیازه. . . همین دل خوشی ها هرچقدر هم

کوچک ولی نیاز . . نیاز آدما همین ذل خوشی هاست.

 این که دلیلی برای بودن داشته باشی . . اینکه برای تلاش کردن و ماندن در خط زندگی به کسی یا چیزی دلت خوش باشد

این که هستی  تو مفهومی غیر نباتی  داشته باشه. . . .

 دل خوشی هارو بوجودآوردن ساده است فقط باید از توهم دور باشه

مراقب باشیم . . .. . .. .  اگر دل خوشی کسی شدیم 

  • انوشه گلبن
۰۶
فروردين

. . .

زمستان رفت و ردپایش

روی تار های مویم باقی ماند

اگرچه دلم هنوز

به شکفتن سنبل ورقص پروانه ها

شاد مانه ؛ عاشق است هنوز

  • انوشه گلبن